พายุเฮอริเคนเอียนกระแทกพลังจากทั้งประเทศ


รถอเมริกันคันหนึ่งแล่นผ่านถนนที่ถูกน้ำท่วมในฮาวานา เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 หลังจากพายุเฮอริเคนเอียนพัดผ่าน – คิวบาเกิน 12 ชั่วโมงในวันพุธนี้เนื่องจากไฟดับทั้งหมดโดยมี “การผลิตไฟฟ้าเป็นศูนย์” เนื่องจากความล้มเหลวในการเชื่อมโยงของระบบไฟฟ้าแห่งชาติ (sen) หลังจากพายุเฮอริเคนเอียนอันทรงพลัง (ภาพโดย YAMIL LAGE / AFP) (ภาพโดย YAMIL LAGE/AFP ผ่าน Getty Images)

YAMIL LAGE/AFP/AFP ผ่าน Getty ImagesSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *