ฟังปฏิกิริยาของ Macron ต่อการเชื่อมโยงกับเอกสาร Mar-a-Lago ของ Trump – CNN


  1. ฟังปฏิกิริยาของ Macron ต่อการเชื่อมโยงกับเอกสาร Mar-a-Lago ของทรัมป์CNN
  2. ฟังปฏิกิริยาของ Macron ต่อการเชื่อมโยงกับเอกสาร Mar-a-Lago ของทรัมป์CNN
  3. ดูข่าวทั้งหมดบน Google NewsSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *