ศูนย์กีฬา Truper / Taller de Arquitectura Miguel Montor


ศูนย์กีฬา Truper / Taller de Arquitectura Miguel Montor

Truper Sports Center / Taller de Arquitectura Miguel Montor - ภาพถ่ายภายใน, คอนกรีตTruper Sports Center / Taller de Arquitectura Miguel Montor - ภาพถ่ายภายนอก, สวน, ลานTruper Sports Center / Taller de Arquitectura Miguel Montor - ภาพถ่ายภายใน FacadeTruper Sports Center / Taller de Arquitectura Miguel Montor - การถ่ายภาพภายนอก+ 40