แผ่นดินไหวขนาด 6.4 เขย่าไต้หวัน ไม่มีผู้เสียชีวิตทันที
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *