Liz Truss เผชิญกับแรงกดดันเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ – BBC


  1. Liz Truss เผชิญกับแรงกดดันเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อบีบีซี
  2. Truss ออกกฎไล่ Mordaunt ออกเพราะพูดออกไปเรื่องผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นอิสระ
  3. Mordaunt: การเพิ่มผลประโยชน์สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ ‘สมเหตุสมผล’อิสระ
  4. ดูข่าวทั้งหมดบน Google NewsSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *